Mijn werkwijze

 

Gratis kennismakingsgesprek

Wanneer je interesse hebt in een counseling- of coaching traject, of er meer over wilt weten, dan kun je contact met mij opnemen.

Ik nodig je altijd eerst uit voor een vrijblijvend intakegesprek. Eventueel kan dit telefonisch. Tijdens dit gesprek hebben we beiden de kans om te ervaren of het past tussen ons; dat is immers het meest cruciale onderdeel van het gehele traject. Ik zal dieper ingaan op hoe ik te werk ga. Ook bespreken we met welk vraagstuk of probleem je komt en welke aanpak het meest passend is voor jou. Wanneer ik van mening ben dat de vraag niet binnen mijn competenties valt, geef ik dat direct aan en kan ik je desgewenst helpen bij het vinden van het juiste alternatief.

 

Behandelmethode

Als we tijdens het intakegesprek besluiten om samen een traject te starten, maken we een afspraak voor het eerste gesprek. De gesprekken duren meestal één tot anderhalf uur.

Het belangrijkste is: kunnen wij verbinding maken met elkaar? En verbinding vindt plaats daar waar je de schaamte voorbij gaat, waar je fouten maakt, waar je zwak en naakt mag zijn; daar voelen we ons verbonden. Dus verbinding maken doe ik vanuit een oprechte compassie, met een zuivere blik. En vanuit alles wat ik zelf heb doorgemaakt. In wederzijds vertrouwen en openheid.

In mijn begeleiding maak ik zowel gebruik van elementen vanuit de Klinische Psychologie, zoals cognitieve gedragstherapie, alsook van methodes zoals Transactionele Analyse, Systemisch werken en NLP. Daarnaast zijn ook mindfulness technieken een belangrijk onderdeel. Ons gesprek waarin ik naar je luister, doorvraag en spiegel is en blijft de basis. Tot slot zal ik je aan het eind van elk gesprek ook een huiswerkopdracht meegeven; dit is primair bedoeld om een proces van bewustwording op te starten en in beweging te houden. We bepalen in overleg welke type huiswerk voor jou haalbaar en passend is.

 

Vertrouwelijkheid

Met cliënten neem ik de hoogste mate van vertrouwelijkheid in acht. In geval van zakelijke trajecten wordt vooraf met je afgestemd welke informatie wel en niet met je leidinggevende kan worden gedeeld.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de gedragscode van de NOBCO en de beroepscode van het NIP.

Gedragscode NOBCO

Beroepscode NIP

 

Locatie:

De gesprekken vinden doorgaans plaats in mijn praktijkruimte in Haarlem of in Utrecht. Dat is een voor jou “neutrale” omgeving en de ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de gesprekken. Ik adviseer je de reistijd te benutten als reflectietijd.

In uitzonderlijke gevallen kunnen gesprekken op een andere locatie plaats vinden. Daarover vindt altijd ruim van tevoren overleg plaats.

 

Duur van een traject:

De duur van een traject verschilt erg per client en is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie. Als gemiddelde hanteer ik meestal 5-7 gesprekken. Het blijft echter een indicatie en het verwachte aantal gesprekken zal altijd onderwerp van gesprek zijn tijdens het intakegesprek.

 

Wil je een vrijblijvend intakegesprek plannen?

Praktijk voor coaching – counseling – psychosociale therapie

Tel: +31 6 22323366
Email: info@maj-brittbosma.nl


Praktijk Haarlem:

Korte Zijlweg 39
2015 CR Haarlem

Praktijk Utrecht:
Maliebaan 5
3581 CA Utrecht