Counseling

 

Wat is counseling
of psychosociale therapie:

Counseling is een vorm van individuele psychosociale begeleiding met een praktische en therapeutische insteek. Het legt de nadruk op de meer emotionele aspecten van problemen en vragen en is gericht op het in stand houden of herstellen van een goede mentale gezondheid, het leren omgaan met normale problemen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.

Het heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Counseling houdt zich echter niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychische problematieken. Het richt zich primair op het ‘hier-en-nu’ en kijkt naar het verleden wanneer dit dienend is aan het proces.

Counseling wordt toegepast bij:

  • verwerken van rouw of traumatische ervaringen
  • aanhoudende stress of overspanning, (dreigende) burnout
  • depressie of depressieve klachten
  • functioneringsproblemen thuis of op het werk
  • vraagstukken rondom zingeving.

 

De belangrijkste elementen in een counselingtraject zijn:

  • inzicht krijgen in het eigen denken, voelen, handelen en beleven; hoe zijn patronen ontstaan, en welk effect hebben ze nu?
  • optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden
  • ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren.

Hoe ziet een counselingtraject eruit?

 

Na het intakegesprek beslissen we of we daadwerkelijk een counselingstraject opstarten. Een traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur. Omdat counseling een gestructureerd proces naar verbetering inhoudt, brengen we tijdens het eerste “echte” gesprek samen een aantal zaken in kaart:

welke  problemen/vragen spelen er bij jou?

welke doelen wil je graag bereiken?

welke strategie is er om die doelen ook daadwerkelijk te realiseren?

 

Tijdens het hele traject blijf ik als klankbord fungeren. Verandering op weg naar verbetering is positief, maar kan ook momenten van angst en discomfort met zich mee brengen. Dat proces houd ik continu zorgvuldig in de gaten. Bewustwording van je eigen gedrag, en de emotionele  fluctuaties die zich daarin voordoen, ontwikkelt zich gaandeweg het traject. Het kost simpelweg tijd om in te dalen en te beklijven. Het gaat hier immers om duurzame veranderingen; interne rust en de handvatten om een ontwikkeling in gang te zetten met acceptatie van het verleden.

Vaak gaat counseling vanzelf over in coaching. Wanneer beperkingen vanuit het verleden een plek hebben gekregen en niet langer het gedrag in het hier en nu domineren, is er ruimte vrij voor nieuwe keuzes in de toekomst.

Een counselingtraject is in principe een kortdurend traject. Meer informatie over duur en doorlooptijd kun je vinden bij werkwijze.

 

Is een counselingtraject iets voor jou?

Praktijk voor coaching – counseling – psychosociale therapie

Tel: +31 6 22323366
Email: info@maj-brittbosma.nl


Praktijk Haarlem:

Korte Zijlweg 39
2015 CR Haarlem

Praktijk Utrecht:
Maliebaan 5
3581 CA Utrecht