Coaching

 

Persoonlijke coaching

 

“Zorgvuldig, maar niet voorzichtig.”

 

Coachen beschouw ik als een vorm van begeleiding waarbij ik je ondersteun en uitdaag in een ontwikkelingsproces met de volgende kenmerken:

  • je bent zelf sturend in het proces
  • het gesprek sluit aan bij jouw context, ervaringen en authenticiteit
  • is gericht op de toekomst
  • er is een gelijkwaardige relatie tussen jou en mij als coach

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om een duurzame verandering te realiseren. Veelal is de aanleiding een concreet vraagstuk of probleem in de context van werk, van een organisatie of ander systeem of relatie. Het vraagt zelfreflectie en je wordt uitgedaagd om in een korte periode een flinke groei door te maken.

In mijn rol als coach heb ik geen oordeel, kom ik niet met de oplossing, stuur niet en manipuleer niet. Ik stel mijn eigen authentieke vragen vanuit oprechte compassie en nieuwsgierigheid. Mijn taak is jou te ondersteunen in het onderzoeken en komen tot je eigen, autonome en authentieke pad. Op die manier zullen de oplossingen ook “eigen” zijn en standhouden.

Ik geef je mogelijk niet altijd wat je graag wilt hebben. Betrokkenheid vraagt immers ook wel eens om een stevige aanpak, iemand uit z’n comfort zone halen om ruimte te creëren voor echt leren en echt groeien. Met mijn scherpe blik zal ik liefdevol en met respect door “mooie verhalen” heen prikken en je niet laten gaan voordat we zijn waar het echt om gaat. Want daar waar het ook tussen ons mag schuren, vindt de meest waardevolle ontwikkeling plaats.

 

“Als het niet meer gaat
over wat je kunt of weet, maar over wie jij bent…”

Leiderschaps- of managementcoaching

Leiderschap vraagt steeds meer om reflectie op gedrag, emoties en ontwikkeling van zelfkennis. Een succesvolle leider is in mijn ogen in staat tot:

  • hoge mate van introspectie
  • eigen handelen vanuit meerdere perspectieven te bekijken
  • kennen van de eigen onvolmaaktheid en dit constructief kunnen hanteren
  • vermogen ook te kunnen volgen

Veel managers hebben baat bij iemand die hen wijst op oude, inmiddels disfunctionele patronen die hun gedrag in het hier nu beperken. De meeste managers zijn zich hiervan immers niet bewust en maken onbedoeld steeds weer dezelfde fouten. Mijn ambitie is om die vicieuze cirkel in een veilige, vertrouwde omgeving te doorbreken en je in jouw rol als manager te begeleiden in het ontwikkelen van effectiever gedrag.

Als coach vervul ik veelal de rol van vertrouwenspersoon waarmee je  veilig kan communiceren, een spiegel waarin je kan en mag kijken naar je eigen aandeel en de ontwikkeling daarvan. Ik durf te confronteren en doe dit zorgvuldig, niet voorzichtig.

 

Wil je een vrijblijvend intakegesprek plannen?

Praktijk voor coaching – counseling – psychosociale therapie

Tel: +31 6 22323366
Email: info@maj-brittbosma.nl


Praktijk Haarlem:

Korte Zijlweg 39
2015 CR Haarlem

Praktijk Utrecht:
Maliebaan 5
3581 CA Utrecht